خانم پیرل کارتر، 72 ساله، گفته است که او هیچگاه از الان شادتر نبوده است ، بعد از اینکه رابطه نامشروع با محارم خود را شروع کرده است!

به گزارش ویژه حقیقت نیوز -این پیرزن 72 ساله  با نوه 26 ساله اش ، فیل بایلی، رابطه نامشروع دارد. خانم بازنشسته از ایندینا در آمریکا است.او اکنون به دنبال یک رحم اجاره ای است که فرزند مشترک او و نوه اش را حامله شود. او گفته که نظر بقیه برایش مهم نیست، او عاشق فیل است و فیل نیز عاشق اوست. من فرزندم را دستانم نگه خواهم داشت و فیل نیز یک پدر مفتخر خواهد بود.
یاهو نیوز می نویسد :عاشق این خانم ، پسر دخترش است
  او گفته است که بار اولی.........