لمون پرس- در مرحله اول 22 نقطه برای ساخت گورستان تعیین شد، بعد از بررسی سه نقطه آْن انتخاب شد و قرار است روی آن مطالعه و بررسی‌های لازم انجام شود.
در مرحله اول 22 نقطه برای ساخت گورستان تعیین شد، بعد از بررسی سه نقطه آْن انتخاب شد و قرار است روی آن مطالعه و بررسی‌های لازم انجام شود.فارس: مدیر عامل سازمان بهشت‌زهرا شهرداری تهران گفت: 3 نقطه برای ساخت گورستان‌های جدید در تهران در نظر گرفته‌ شده است و در حال بررسی و مطالعه نقاط مورد نظر هستیم.اسد فاضل درباره ساخت گورستان در شرق و غرب تهران، گفت: مطالعات لازم در این زمینه در حال اجراست.وی با بیان اینکه برای اجرای این کار مشاور گرفته‌ایم، گفت: در مرحله اول 22 نقطه برای ساخت گورستان تعیین شد، بعد از بررسی سه نقطه آْن انتخاب شد و قرار است روی آن مطالعه و بررسی‌های لازم انجام شود.به گفته مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا شهرداری تهران، ساخت گورستان کار دشواری است و باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرند.فاضل ادامه داد: یکی از اهداف ما ساخت گورستان در غرب و شرق تهران است.