بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد مالیات بر اصناف صبح امروز دست به اعتصاب زدند.

بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد مالیات بر اصناف صبح امروز دست به اعتصاب زدند.

به گزارش
  جهان این دو بازار صبح امروز به صورت نیمه تعطیل درآمد.برخی بازاری ها با تعطیل كردن مغازه های خود نسبت به میزان  قانون مالیات مستقیم اصناف اعتراض كردند.پیش از این بازار طلا و پارچه نیز همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، دست به اعتصاب زده بودند.این اعتراض باعث شد دولت در اجرای این قانون عقب نشینی كند.لازم به ذكر است  وزارت بازرگانی، شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی نیز برای حل مشكلات مالیات مستقیم اصناف هم اكنون تشكیل جلسه داده اند. محمد علی ضیغمی معاون وزیر بازرگانی، قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف كشور و علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی كشور هم اكنون در جلسه ای با موضوع حل مشكل مالیات اصناف هستند.