معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد پنج تن داروی غیرمجاز در طول یک هفته بازدید و نظارت از داروخانه‌ها و مراکز توزیع دارو در سطح تهران بزرگ کشف شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، "وحید صادقیان" روز سه شنبه در مراسم امحای پنج تن داروی غیرمجاز در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: در این مرحله از بازدید و نظارت 150 داروخانه و مرکز توزیع دارو در سطح پایتخت مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت. وی گفت: داروهای کشف شده بعضا سمی هستند که شرایط و استانداردهای محیطی در آنها حفظ نشده و تاثیرات منفی آنها بیشتر در مغز و کبد است. وی گفت: مواد دارویی که خارج از سیستم دارو وارد کشور می‌شوند، در این برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت نداشتن مجوز، جمع آوری می‌شوند و از طریق دستگاه قضایی پرونده هایی برای آنان تشکیل می‌شود. به گفته وی برنامه نظارت بر داروخانه ها و مراکز توزیع دارو مشترک با معاونت غذا و داروی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌شود.