روزنامه ایران نوشت:

 کاظمینی بروجردی که به جرم ادعای دروغین مرجعیت و سوءاستفاده از مردم مدتی است در زندان به سر می‌برد اخیراً از داخل زندان نامه‌ای نوشته است که در آن نظام را متهم به دیکتاتوری و از بین بردن مخالفین می‌کند.وی که پس از دستگیری بلافاصله از سوی بوش رئیس‌جمهور وقت امریکا مورد حمایت و تفقد قرار گرفت، در این نامه ضمن اعتراض به مقابله نظام با ضدانقلاب، مسئولین را دعوت به مناظره تلویریونی کرده است.کاظمینی بروجردی که این روزها مورد حمایت سبزها قرار گرفته، مدتی پیش با برنامه‌ریزی و حمایت تبلیغاتی رسانه‌های خارج از کشور با ادعای ارتباط با امام زمان، دادن اذکار عجیب به مردم و ادعای حل مشکلات آنان و ادعای رهبری دین سنتی و مکاتبه با سران کشورهای اروپایی و غربی و همچنین پاپ و مصاحبه با رادیو و رسانه‌های خارجی سعی در ایجاد آشوب و جنجال و بزرگنمایی خود داشت.