معاون سابق اداری - مالی دانشگاه آزاد كه مهر ماه سال گذشته یكی از دانشجویان شاهرودی را به وسیله اسلحه تهدید كرده بود هم اكنون به عنوان مسؤول امورات وقف دانشگاه آزاد مشغول كار است.

آقای "ع.ن" معاون سابق اداری - مالی دانشگاه آزاد كه مهر ماه سال گذشته یكی از دانشجویان شاهرودی را به وسیله اسلحه تهدید كرده بود هم اكنون به عنوان مسؤول امورات وقف دانشگاه آزاد مشغول كار است.بنا بر این گزارش پس از این حمله مسلحانه و به دنبال فشارهای افكار عمومی و رسانه ها، دکتر جاسبی مجبور به بركناری وی شد؛ اما بلافاصله در سكوت خبری وی را به سمت مسؤولیت امورات وقف دانشگاه آزاد  منصوب كرد.گفتنی است در حال حاضر معاونت اداری - مالی دانشگاه آزاد توسط یك سرپرست اداره می شود و هنوز معاونی در این سمت تعیین نشده است.بی شك كمترین توقع افكار عمومی برای شخصی كه متهم به حمله مسلحانه است برخورد و بركناری از كلیه مسؤولیت ها است نه تغییر جایگاه و حمایت هایی از این دست.البته عزل و نصبها در نظام نامتعادل و ناسالم مدیریت دانشگاه آزاد، به همین مصادیق ختم نمی گردد. چندی پیش که جهان خبری در خصوص دشمنی اخیر ریاست دانشگاه آزاد با یکی از نمایندگان مجلس - که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می باشد و به تازگی به خاطر حرکت عجیب دانشگاه آزاد نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منتقدین مدیریت این دانشگاه پیوسته است - منتشر نمود، مدیریت دانشگاه طی اقدامی غیر اخلاقی اقدام به برکناری افرادی نمود که وی به سبب توانایی هایشان یا شناخت نسبت به آنها برای مسؤولیت در دانشگاه معرفی کرده بود.