علی دایی به دلیل ظاهر نامناسب در یک برنامه خبری سیما سانسور شد.به گزارش جهان روز گذشته در اخبار ورزشی 13:15 دقیقه شبکه سه سیما مصاحبه ای از علی دایی پخش شد که صدا و سیما به دلیل ظاهر نامناسب سر مربی تیم پیروزی مجبور شد یقه باز و گردنبند وی را با مربع سفید رنگی سانسور کنداین در حالی است که در بخشهای دیگر خبری با اینکه جزئیات صحبتهای علی دایی پخش می شد اما چهره وی را نشان ندادند.