لمون پرس- پس از اظهارات رییس جمهوری، علمای تومبوکتویی نیز به پاس حضور احمدی نژاد بر سر او عمامه مخصوص خود را گذاشتند و وی را جزیی از خود دانستند. ایرنا: علمای مالیایی ساکن شهر تاریخی تومبوکتوی کشور آفریقایی مالی به پاس حضور رییس جمهوری اسلامی ایران در مرکز اسلامی فرهنگی احمد بابا این شهر بر سر وی عمامه مخصوص خود را گذاشتند.دکتر محمود احمدی نژاد روز گذشته برای دیدار با علما و اندیشمندان شهر تومبوکتو عازم این شهر در کشور مالی شد.رییس جمهوری پس از دیدار از مرکز اسناد و کتاب‌های خطی این مرکز در بین علما ، اندیشمندان و مردم این شهر در مرکز اسلامی فوق حضور یافت و در نشستی صمیمی با آنان درباره لزوم تلاش جمعی علما و اندیشمندان کشورهای اسلامی برای حفظ میراث فرهنگی و ارزشهای انسانی در برابر هجوم دشمنان مشترک سخن گفت.پس از اظهارات رییس جمهوری، علمای تومبوکتویی نیز به پاس حضور احمدی نژاد بر سر او عمامه مخصوص خود را گذاشتند و وی را جزیی از خود دانستندرییس جمهوری پس از این مراسم ناهار را بین صحرانشینان این منطقه و زیر چادر صرف کرد و هم زمان با این آیین دهها صحرانشین منطقه سوار بر شترهای خود به نشانه قدردانی از حضور رییس جمهوری ایران در اطراف محل استقرار هیات ایرانی مستقر شدند.صحرانشینان به افتخار حضور رییس جمهوری ایران دو شتر قربانی و گوشت‌های قربانی را بین حاضران توزیع کردند.