آخرین نیوز: کمپانی بزرگ تولید کننده هواپیماهای میگ و سوخو در روسیه هشدار داد : چین در حال کپی برداری از این دو جنگده روسی بوده و ممکن است با ورود این جنگنده ها به بازار حوادث جهانی هوایی به حساب روسیه نوشته شود !به گزارش تابناک "میخائیل بوغوسیان" رئیس تاسیسات نظامی میگ و سوخو افزود: جنگنده های با اسامی مختلف وارد بازار خواهد شد و حتی برخی کشورها نظیر پاکستان برای خرید جنگنده های کپی شده روسی با چین قرارداد امضا کرده اند.وی در گفتگو با مجله "کومرسانت" افزود: فروش جنگنده های روسی به هند موجب نگرانی مقامات پاکستان شده و پاکستانی ها با عقد قراردادی با چین سعی می کنند جنگنده های کپی شده روسی را دریافت کنند تا توازن قدرت در منطقه محفوظ بماند.در بخش دیگری از این هشدار آمده است: کشورهای جنوب غرب آسیا نظیر ایران و ترکیه نیز در حال تحویل گرفتن جنگنده هایی از روسیه هستند و ممکن است چین با نفوذ در این کشورها کالاهای تقلبی خود را با قرارداد کمتر به ایران و ترکیه بفروش برساند.