بلژیک در حال بررسی طرح جدیدی برای اجساد مرده‌هاست. در این طرح قرار است به جای خاک کردن یا سوزاندن، اجساد مردگان در محلول‌هایی حل شده و سپس به فاضلاب ریخته شود.گفته می‌شود این طرح جنجالی هزینه‌های کم‌تری نسبت به دیگر روش‌ها داشته و با محیط زیست نیز سازگاری بیش‌تری دارد. کارشناسان معتقدند سوزاندن اجساد به شدت محیط زیست را آلوده می‌کند و به خاک سپردن مردگان نیز زمین‌های با ارزش را هدر می‌دهد.در طرح جدید اجساد حل شده وارد سیستم فاضلاب شهرها شده و سپس این آب تصفیه می‌شود.این طرح توسط اتحادیه اروپا مطاله شده و مورد تائید هم قرار گرفته است. این بدان معناست که استفاده از این روش می‌تواند به زودی در این قاره آغاز شود.اگرچه مخالفان این طرح هم کم نیستند و در نظرخواهی که در کشور بلژیک انجام شده است بسیاری از مردم آن را نپذیرفته‌اند.در این روش اجساد مرده‌ها در ظرفی حاوی مواد حل کننده قرار گرفته و بعد از دو ساعت مایعات و مواد معدنی از جسد باقی می‌ماند. کمسیسون اروپا نیز در حال انجام تحقیقاتی است تا مشخص ککند آیا مایع به دست آمده را می‌توان بدون بروز خطر یا آلودگی در فاضلاب شهری رها کرد یا خیر.در حال حاضر نیز 6 ایالت در آمریکا قوانینی را تصویب کرده‌اند که اجازه استفاده از این روش را صادر می‌کند.