خودداری از اعطای هفت میلیون تومان منجر به انتشار بلوتوث ارتباطات غیر اخلاقی یکی از فعالان تبلیغی اهل سنت در یکی از شهرستان های شرقی کشور شد.

خودداری از اعطای هفت میلیون تومان منجر به انتشار بلوتوث ارتباطات غیر اخلاقی یکی از فعالان تبلیغی اهل سنت در یکی از شهرستان های شرقی کشور شد.به گزارش خبرنگار فرهنگی ـ اجتماعی آتی نیوز، یکی از فعالان تبلیغی یکی از شهرستان های شرقی کشور ـ که در زمینه تبلیغ افکار مذهب تسنن فعالیت می کند ـ به خاطر دیدگاه های افراطی با لباس جماعتی در بیمارستان محل کار خویش حاضر می شد که پس از ممانعت مسئولان از این اقدام از فعالیت در بیمارستان مزبور انصراف داده و تنها به کار در مطب شخصی خود اکتفا کرده است. وی که دارای موقعیت و جایگاه بالایی در نزد افراد جامعه به ویژه افراد جماعتی است هر از چند گاهی در راستای برنامه های جماعت تبلیغی به کشورهای خارجی سفر می کند. شنیده هاحاکی است این عنصر فعال، ارتباطات غیر اخلاقی را با منشی خود برقرار کرده بود که بخشی از ان به صورت بلوتوث صوتی در سطح شهر خواف پخش شده است. بنا بر اخبار رسیده فایل ضبط شده حاوی صحبت های طرفین است که با هدف اخاذی و تهدید ضبط شده است که پس از خودداری این فعال تبلیغی از پرداخت 7 میلیون به ازای سکوت در این زمینه، بلوتوث صوتی پخش شده است.