رئیس شورای علماء افغانستان علت نا امنین هرات، فراه و نیمروز را دولت ایران اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار بین الملل آتی نیوز؛ مولوی خداداد رئیس شورای علماء افغانستان در جلسه ای با روحانیون و علما گفته است: نیروهای خارجی به منظور اشغال به افغانستان نیامدند بلکه منظورشان مبارزه با تروریسم است و بعد از آرامی افغانستان به کشورشان باز می‌گردند و توصیه کرد که در بین مردم این گونه تبلغ کنند. مولوی خداداد همچنین گفته است: علت ناامنین هرات، فراه و نیمروز دولت ایران است.
نامبرده از مولوی‌های اهل سنت افغانستان است که افکار ضد ایرانی و شیعه دارد. وی بیشترین طلبه را در هرات در اختیار دارد و از نفوذ بالایی برخوردار است گرایش به غرب دارد و می‌تواند در شکل دهی افکار عمومی در جهت اهداف آمریکا نقش بازی کند ولی از مهره‌های آمریکا می‌باشد و از آمریکا حمایت می‌کند.