برنامه "فیتیله" در جمعه گذشته و در حالیکه همچنان با انتقادات بسیاری مواجه است این بار شاهد پخش آهنگی با صدای یک خواننده زن بود!به گزارش سرویس فرهنگ و هنر جهان، پخش صدای خواننده زن به شکل واضح و شفاف در شبکه دوم سیما، در شرایطی اتفاق می افتد که تا پیش از این موسیقی ویژه کودکان با صدای تقلید شده و یا تغییر یافته(شبیه به صدای کودک)پخش می شد!گفتنی است برنامه "فیتیله" اگر چه دارای بخشهای آموزشی- تربیتی مناسبی است اما موسیقی های پخش شده و حرکات موزون بازیگران این برنامه، با انتقادات جدی کارشناسان همراه بوده است.