رئیس شورای روستایی جزیره قشم گفت: روستائیان جزیره قشم به علت کمبود آب شرب، آب مورد نیاز خود را با معرفی‌نامه خریداری می‌کنند.حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: روستا‌های غرب این جزیره به علت کمبود شدید آب با معرفی نامه آب مصرفی روزانه خود را هر مترمکعب به مبلغ 800 تومان خریداری می‌کنند.وی ادامه داد: این معرفی نامه‌ها به علت جیره‌بندی و کمبود آب شرب به روستائیان داده شده تا جلوی هر گونه خرید و مصرف بی‌رویه گرفته شود.رئیس شورای روستایی جزیره قشم افزود: افرادی که بدون معرفی نامه آب را خریداری می‌کنند هر متر مکعب آب را هزار و 500 تومان دریافت می کنند.صادقی عنوان کرد: با توجه به وضعیت نا مناسب آب شرب در این منطقه ماهیانه در حدود چهار و یا پنج متر مکعب آب سهمیه هر خانواده می‌شود که با توجه به جمعیت خانوار‌های روستایی این مقدار جوابگو نیست.وی یادآور شد: تمامی 13 روستای غرب این جزیره به وسیله یک آب شیرین کن که منطقه آزاد آن را خریداری کرده آبرسانی می‌شوند که در صورت خراب شدن این دستگاه مشکلات عظیمی برای این روستائیان پیش می‌آید.رئیس شورای روستایی جزیره قشم تصریح کرد: در جزیره لافت یک دستگاه آب شیرین کن نصب شده که می تواند آب تمامی این مناطق را تامین کند و این دستگاه به شاه لوله که تا آخر جزیره کشیده شده وصل است.صادقی عنوان کرد: اما این لوله‌ از بخش مرکزی تا روستای رمکان کشیده شده و به بخش شهاب که قسمت غرب جزیره است نرسیده که باید هر چه زودتر برای رفع مشکل کم آبی مردم روستایی غرب نیز این مشکل برطرف شود.