کروبی روحانی است و بیش از موسوی اقدامات و سخنان جسورانه داشته است.

 

به گزارش رهوا ایرنا نوشت: ماشاء الله شمس الواعظین که با شبکه تلویزیونی العربیه درباره احتمال بازداشت مهدی کروبی و این که چرا فقط کروبی قرار است، بازداشت شود، گفت‌وگو می‌کرد، ابراز عقیده کرد زمان بازداشت مهدی کروبی نزدیک شده است.
وی ادامه داد: کروبی روحانی است و بیش از موسوی اقدامات و سخنان جسورانه داشته است.

وی در پاسخ به این که آیا نظام ایران به این نتیجه رسیده که با ضعیف شدن اصلاح طلبان و حامیان آنها می تواند این دو فرد را بازداشت کند، گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از 2 میلیون نفر از جنبش سبز شرکت کنند امری که مقامات درباره برگزاری آن هشدار داده اند.