در انگلیس از سال 2006 قانون منع استفاده از کروات در بیمارستان با نظارت مستقیم انجمن پزشکان انگلستان اجرا می شود.مهر نوشت:وزیر بهداشت ایتالیا طرح منع استفاده از کروات در بیمارستانها و مراکز درمانی را به دلایل علمی و بهداشتی اعلام کرد.

 فروچو فاتزیو وزیر بهداشت ایتالیا در گفتگو با رادیو 2 ایتالیا در خصوص دلایل ارائه طرح منع استفاده از کروات در مراکز بهداشتی اظهار داشت: "لباسهای پزشکی به طور مرتب شسته و استریلیزه می شوند درحالی که از کراوت به دفعات استفاده شده اما هرگز شسته نمی شود. بنابراین کروات یک وسیله واقعی برای انتقال باکتریها و گسترش آلودگی است."وی افزود: "در انگلیس از سال 2006 قانون منع استفاده از کروات در بیمارستان با نظارت مستقیم انجمن پزشکان انگلستان اجرا می شود."به گفته وزیر بهداشت ایتالیا، عفونتهای کلینیکی تنها از راه کراوت منتقل نمی شوند اما این نوع پوشاک مردانه یکی از راههای انتقال باکتریها و میکروبها است.براساس گزارش ایتالیا نیوز، نتایج تحقیقات بیمارستان اسپالانتزانی رم نشان می دهد که همه ساله عفونتهای بیمارستانی موجب مرگ تعدادی از بیماران در این کشور می شود.