عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت : آمار آمریکا نشان دهنده آن است که بیش از 60درصد مردان متاهل آمریکایی دارای روابط نامشروع خارج از حیطه خانواده اند و همین آمار برای زنان متاهل آمریکایی حدود 40درصد است.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از خبرگزاری زنان ایران ، بیژن نوباوه وطن نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایونا ضمن اشاره به تضعیف بنیان خانواده در غرب گفت : سابقه و رفتار کشور های غربی نشاندهنده آن است که حداقل طی سه دهه اخیر نهاد خانواده در این کشور ها شدیدا تضعیف شده است و به نظر می رسد اصل سیاست فرهنگی رسانه ای این کشور ها مهم ترین دلیل عدم انسجام نظام خانواده است .این نماینده مجلس در ادمه افزود : مهمترین نشانه ازمحلال نهاد خانواده کاهش موالید در کشور های غربی بخصوص کشور های اروپایی است که این کشور ها را مجبور به پذیرش مهاجرین از کشور های جهان سوم و حتی کشور های مسلمان مخالف سیاست اجتماعی آنان ، کرده است نوباوه وطن با تاکید بر این اینکه آمار آمریکا نشاندهنده آن است که بیش از 60درصد مردان متاهل آمریکایی دارای روابط نامشروع خارج از حیطه خانواده اند و همین آمار برای زنان متاهل آمریکایی حدود 40درصد است گفت :اساسا یکی از مواردی که در تهاجم فرهنگی کشور های غرب بر کشور های مورد هدفشان اعمال می شود تسلط فرهنگی بر پایه های بومی ، سنتی و فرهنگی است .وی در ادامه افزود : یکی از اهداف تسلط فرهنگی شکاف در تحکیم خانواده است زیرا زمانی که خانواده انسجام کامل را نداشته باشد یقینا آمادگی پذیرش فرهنگ مهاجم را خواهد داشت .این نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه تشکیل نهاد اجتماعی خانواده یکی از عواملی  است که به انسجام فرهنگ و تقویت فرهنگ بومی هر کشوری کمک می کند اضافه کرد : به دلیل وجود مشخصه ای که این نهاد برای شکل گیری اش نیاز دارد تقویت بنیان خانواده برای هر جامعه خود به خود وسیله تحکیم خانواده در برابر فشار های تهاجم فرهنگی است .