دو دانشجوی پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که با فیلمبرداری از ارتباط نامشروع یکی از اساتید خود با یک دختر مشهور فاسد و بدکاره (دارای سوابق متعددی در خصوص ارتباط غیراخلاقی و ...) قصد اخاذی از او را داشتند توسط ماموران پلیس اطلاعات امنیت عمومی دستگیر شدند.به گزارش البرز به نقل از آتی نیوز این دو دانشجوی دانشگاه آزاد پس از اینکه استاد «ج» از دادن نمره قبولی به آنان خودداری می کند با طرح نقشه ای و با پرداخت مبلغی قابل توجه به یکی از دختران مشهور فاسد و بدکاره ، وی را به منظور ارتباط نامشروع به سراغ این فرد می فرستند و این فرد پس از اینکه موفق می شود این استاد را به دام بیاندازد وی را به منزل این دانشجویان کشانده و این دو نفر هم که از قبل دوربین فیلمبرداری را در محل بصورت مخفیانه مستقر کرده بودند از صحنه های این ارتباط نامشروع فیلمبرداری می کنند.این استاد وقتی با تهدید این دانشجویان مبنی بر انتشار عمومی فیلم در صورت عدم اجابت خواسته های آنها مواجه می شود ابتدا مقاومت نموده اما از آنجایی که به دلیل اینکه از چهره ای موجه و مورد احترام در سطح جامعه برخودار بوده و هرگز تصور نمی کرده که این موضوع افشا و به اینجا کشیده شود از دانشجویان مذکور به دادستانی شکایت می کند که با دستگیری دانشجویان آنها این موضوع را با ذکر جزییات افشا می کنند.پرونده این موضوع هم اکنون در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود در حال رسیدگی است