در حالیکه آلبوم یکی از خواننده های پاپ که سالها بصورت زیر زمینی در حال فعالیت بود، توانست مجوز انتشارش را از وزارت ارشاد دریافت کند، نحوه نظارت دفتر موسیقی وزارت ارشاد برای صدور این مجوز، بسیار قابل تامل است. با توجه به شهرت خواننده این آلبوم به عنوان یک خواننده زیرزمینی، وزارت ارشاد ضمن صدور مجوز انتشار آلبوم برای این خواننده، اعلام کرده است که خواننده مذکور فقط نباید نامش را روی آلبوم درج نماید. گفتنی است این در شرایطی است که خواننده مذکور در گفتگویی اعلام کرده است که: "این آلبوم من در امتداد کارهایی که قبلا انجام داده بودم(به شکل زیر زمینی) مجوز گرفته است و بصورت رسمی بیرون آمده است.من خودم را تغییر ندادم و آدم دیگری نشدم!"