سایت باشگاه استقلال بدون ذكر نام نماینده باشگاه بارسلونا اعلام كرد، در این دیدار پیرامون اردویی برای استقلال در اسپانیا و تاسیس آكادمی تیم‌های پایه و مدارس فوتبال به صورت مشترك بین استقلال و بارسلونا در ایران بحث و تبادل نظر شد.به گزارش ایسنا، ظهر امروز نماینده باشگاه بارسلونا در دفتر علی فتح‌اله‌زاده سرپرست باشگاه استقلال با وی دیدار و گفت‌وگو كرد.سایت باشگاه استقلال بدون ذكر نام نماینده باشگاه بارسلونا اعلام كرد، در این دیدار پیرامون اردویی برای استقلال در اسپانیا و تاسیس آكادمی تیم‌های پایه و مدارس فوتبال به صورت مشترك بین استقلال و بارسلونا در ایران بحث و تبادل نظر شد.