حجم مطالبات انباشته كارگران نازنخ به 6 ماه می‌رسد و در حال حاضر 120 نفر از كارگران این كارخانه به منظور پیگیری مطالبات خود از قروین به تهران آمده‌اند تا در اعتراض به‌وضع موجود در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع كنند.آفتاب: دبیر اجرایی خانه كارگر قزین گفت: در پی تعطیلی و چندین ماه پرداخت نشدن مطالبات

حجم مطالبات انباشته كارگران نازنخ به 6 ماه می‌رسد و در حال حاضر 120 نفر از كارگران این كارخانه به منظور پیگیری مطالبات خود از قروین به تهران آمده‌اند تا در اعتراض به‌وضع موجود در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع كنند.

كارگران كارخانه نازنخ استان قزوین، جمعی از كارگران این كارخانه امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهراستان تجمع كردند. عیدعلی كریمی، گفت: كارخانه فرنخ و از 12 اردیبشت ماه سال جاری تعطیل است و كارگران آن از زمان آخرین تعطلیلی تاكنون مطالبات خود را ردیافت نكرده‌اند. به گفته این فعال كارگری، حجم مطالبات انباشته كارگران نازنخ به 6 ماه می‌رسد و در حال حاضر 120 نفر از كارگران این كارخانه به منظور پیگیری مطالبات خود از قروین به تهران آمده‌اند تا در اعتراض به‌وضع موجود در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع كنند. كارخانه‌ نساجی فرنخ و مه‌نخ از واحدهای باسابقه استان قزوین است كه در پی ركود چند سال اخیر صنعت نساجی و خصوصی‌سازی از چند سال پیش تاكنون دچار بحران‌های كارگری شده است. كارگران این واحد تولیدی در طی چند سال گذشته بارها به نشانه اعتراض در مقابل دفتر مسوولان دولتی در قزوین و تهران تجمع كرده‌اند و هیات دول نیز در حاشیه سفرهای استانی به قزوین مصوباتی را برای بهبود وضع كارگران و كارخانه به تصویب رسانده است.