بیش از 60 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قم از فروردین ماه سال جاری تاکنون به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.آفتاب: بیش از 60 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قم از فروردین ماه سال جاری تاکنون به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند

. به گزارش برخی از سایت‌های خبری، پس از انتقال دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قم به ساختمان جدید این واحد واقع در پردیسان، عموما و از زمان اجرای طرح حجاب و عفاف، بسیاری از دانشجویان دختر، از سوی حراست این دانشگاه تذکر گرفته‌اند. ماموران حراست دانشگاه با جداسازی در ورودی دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه هنگام ورود دانشجویان دختر، از آن‌ها می‌خواهند که آرایش صورت خود را پاک ‌کنند و به آن‌ها تذکر داده و در صورت تکرار از آن‌ها تعهد اخذ می‌کنند. در برخی موارد از ورود افراد بی‌حجاب به دانشگاه، ممانعت به‌عمل می‌آید و در برخی موارد آنان را به کمیته انظباطی احضار می‌کنند.