محمد ظاهر بلوچ که پیش از این با بیانیه رسمی گروهک جندالله به عنوان رئیس جدید گروهک و جانشین عبدالمالک ریگی معرفی شده بود اخیرا در یکی از جلسات این گروه در منزل یکی از سران طوایف پاکستان گفته است، عبدالمالک ریگی هیچکاره بود.

 محمد ظاهر بلوچ که گفته می شود با وجود اختلافات و عدم رضایت همه اعضاء گروهک تروریستی جندالله به عنوان رئیس جدید گروه معرفی شده است در سخنانی تحقیر آمیز گفته است که عبدالمالک ریگی هیچکاره بوده و فقط دستورات را اجرا می کرده است.همچنین پایگاه خبری جوان آنلاین در گزارشی کامل از این جلسه آورده است؛ "پس از آنکه منابع رسمی کشور از درخواست امان نامه برخی از اعضای اصلی گروهک تروریستی موسوم به جندالله از جمهوری اسلامی خبر دادند، سرکرده خود خوانده این گروهک تروریستی اخیراً برای جلوگیری از ریزش نیروهای خود در جلسه ای در پاکستان به پشتیبانی سرویس های خارجی از بقایای این گروهک اشاره کرده است.بر پایه این گزارش شرور محمد ظاهر بلوچ که پس از دستگیری عبدالمالک ریگی ، سرکردگی گروهک تروریستی شرق کشور را به عهده گرفته است، چندی پیش در جلسه ای با حضور تعدادی از اشراردرمنزل یکی ازسران طوایف درپاکستان پیرامون راههای جلوگیری از انحلال درونی این گروهک وهمچنین انجام اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه در ایران به بحث وتبادل نظر پرداخته است. وی در این جلسه در حالی که نتوانسته است نگرانی و ترس عمیق خود را از عواقب دستگری ریگی پنهان سازد، در عین حال اظهار داشته دستگیری مالک هیچ خللی در ادامه اقدامات و برنامه های آن گروهک ایجاد نکرده چرا که او تنها دستور را اجرا می کرده است. وی همچنین با اذعان به سرسپردگی خود و گروهک تروریستی ریگی به بیگانگان تصریح کرده است: دولت ایران خوشحال نباشد زیرا عبدالمالک و برادرش کاره ای در تصمیم گیری و کشتارها و عملیات ها نبوده و فقط دستور اجرا داشته که در هر عملیات نام خود را بگیرد و مسئولیت عملیات را عهده دار شود.وی در ادامه افزود: ما قبل از دستگیری ریگی ارتباطاتی را با جنبش سبز در تهران برقرار کرده ایم که پس از دستگیری ریگی رها و مشکلات پیش آمده این قضیه رها شد. اما در تعطیلات سال جدید مجدداً توانستیم با سران جنبش در تهران ارتباط برقرار کنیم و قرار است جلسه ای نیز با یکی از این نفرات اصلی جنبش جهت هماهنگی فعالیتها برگزار نماییم.