مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت:بحث آسیب زدن به اموال عمومی و تابلوهای شهری كه متعلق به همه مردم است را از نظر حقوقی پیگیری می‌كنیم.

هر چند كه پاكسازی بر عهده مناطق است، مگر در مساحت بزرگ كه سازمان زیباسازی عهده‌دار پاكسازی آن می‌شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جواد شوشتری در نشست خبری در رابطه با سرقت مجسمه‌های سطح شهر افزود: پیگیری دزدیده شدن و سرقت این مجسمه‌ها بحث قضایی دارد و سازمان شكایت را به نیروی انتظامی كرده است و اداره حقوقی شهرداری تهران در حال پیگیری موضوع است. شوشتری در رابطه با پاكسازی دیوارها از شعارهای انتخاباتی هزینه پاكسازی دیوارها را برآورد نكرده‌ایم چرا كه بر عهده مناطق شهرداری است. آمارها نشان می‌دهد افزایش هزینه نداشته‌ایم احساس می‌كردیم در سالگرد انتخابات شعارنویسی رشد بالایی داشته باشد حتی ابلاغ كردیم كه هزینه‌ای اختصاص دهند اما خوشبختانه برخلاف پیش‌بینی دیوارها نیاز به پاكسازی نداشت. وی گفت: این بحث آسیب زدن به اموال عمومی است و تابلوهای شهری متعلق به همه مردم است. از نظر حقوقی موضوع را پیگیری می‌كنیم. هر چند كه پاكسازی بر عهده مناطق است، مگر در مساحت بزرگ كه سازمان زیباسازی عهده‌دار پاكسازی آن می‌شود. روزانه انتشار این شعارها در حال كاهش است و ستاد ویژه‌ای در این ارتباط نداشته‌ایم.